Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Θεμα SOS.........."ΑΝΤΙΛΗΨΗ"

Αντίληψη λέμε ένα μεγάλο αριθμό ενεργειών που γίνονται μέσα στο μυαλό και έτσι μπορεί αυτό να έχει γνώση του εξωτερικού κόσμου. Στην αντίληψη μας βοηθάνε οι αισθήσεις και η νόηση.
Ο άνθρωπος παίρνει διάφορα ερεθίσματα από τον εξωτερικό κόσμο. Τα ερεθίσματα αυτά διεγείρουν τα αισθητήρια όργανα (μάτια, μύτη κλπ.) και έτσι φθάνουν στον εγκέφαλο και καταλαβαίνουμε τα διάφορα αντικείμενα που έχουμε γύρω μας. Αυτό δε συμβαίνει μόνο στον άνθρωπο, αλλά και σε όλα τα ζώα. Με τη διαφορά ότι μόνο ο άνθρωπος έχει τη νόηση.
Σε τι τον βοηθάει τώρα η νόηση; Απλούστατα στο ότι μπορεί μ' αυτή να ταξινομήσει τα διάφορα ερεθίσματα που παίρνει και να τα τοποθετήσει όπως έχουν στον εξωτερικό χώρο, δηλαδή με μια λέξη να αντιληφτεί. Είναι λοιπόν η αντίληψη, σε όλο το πλάτος της έννοιας, χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
Πολλές φορές, όμως, όταν καταφεύγουμε στη νόηση να μας κατατάξει αισθήματα αμφίβολα, καταλήγουμε σε λάθος. Γι' αυτό ο Καρτέσιος συνιστά να περιμένουμε, προτού πούμε ότι αντιληφθήκαμε κάτι, για να βεβαιωθούμε για τα σωστά αισθήματα που έχουμε, (αισθήματα εννοούμε εικόνες, ήχους κλπ.).
Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί φυσικά να έχει μια πλήρη αντίληψη του κόσμου που το περιβάλλει. Κι αυτό γιατί τα ερεθίσματα που δέχεται δεν έχει την απαιτούμενη νόηση, για να τα κατατάξει. Έτσι, έχει μόνο μια αμυδρή αντίληψη του γύρω κόσμου. Μεγαλώνοντας η νόηση αυξάνεται κι έτσι σε μια ορισμένη ηλικία μπορεί να έχει πλήρη αντίληψη του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου